Landsforeningen for tandpatienter

Foreningens formål:
At udbrede kendskabet til vigtigheden af at bevare et naturligt og velfungereden tandsæt.
At medvirke til at forbedre informationen om og kvaliteten af behandlingen til gavn for den enkelte patient.

Foreningens aktiviteter:
Lytter, rådgiver, advokatrådgivning og sygdomsbekæmpende/folkesundhed.
Medlemmer betaler kontingent.
Medlemmer registreres.
Økonomisk støtte fra det offentlige: Frivillighedsmidler fra Århus kommune.

Kontaktperson:
Birgit Hougaard, Roskilde.
Tlf. 46 35 36 07.

Træffetid:
Mandag, onsdag og fredag kl. 10.00-12.00.

Landsforeningen for tandpatienter

Vesterport 3, 4.

8000 Aarhus C

Tlf: 70 20 31 41