BioNyt Videnskabens Verden (bionyt.dk)

BioNyt Videnskabens Verden er det ældste populærvidenskabelige tidsskrift i Danmark inden for generel naturvidenskab - og det eneste af sin slags, der har international videnskab som sit kerneområde. BioNyt Videnskabens Verden sælges kun i abonnement. (I 1980 etableredes bladet som et trykt blad; i 2019 etableredes et supplerende online-abonnement, uafhængigt af det trykte blad, og rettet mod jævnligt at udsende nyheder på email. Man kan med fordel derfor både tegne et almindeligt abonnement og et sådant online nyheder-abonnement). Bladet bringer spændende forskningsnyheder. Nogle emner behandles i temanumre, f.eks. atomvåben og atompolitik, autisme og Asperger-syndrom, kemi, borgervidenskab, insekter som mad, ebola, teknologi, spyt til diagnose, omega-3, stenalderkost, kunstig silke, jagt på DNA fra fortiden, broccoli-effekten, atomkraftulykker, placebo, alger, partikelfysik, klima, infektioner og frygt for pandemi, biomimetik, husketeknik, stamceller, Galathea-3, farma-landbrug, livets opståen, religion og biologi, styring af generne, fedme, nanoteknologi, SARS, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, kloning, søvnforskning, muligheden for liv på Mars, Jordens alder, hjernesygdomme (Alzheimer, Parkinson, Tourette mv.), evolutionsbiologi, universets udvikling osv. osv. Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed lider skade. En læser (Brian Stidsen) skrev: "Jeg har modtaget det seneste eksemplar 'Farma-Landbrug'. Tak for et enestående tidsskrift. Jeg bliver altid glad når det dumper ind ad døren, og der er altid artikler i, der fanger min interesse. Lækkert at emnerne bliver behandlet i dybden, men stadig er letfordøjelige." En anden læser skrev: "Det er et rigtigt godt blad, der udfylder et formidlingstomrum mellem forskere og naturvidenskabsinteresserede". Endnu en læser skrev: "Det er et af de eneste 'organer', der er brugbart til at følge med og holde sig i faglig form". En læser skrev: "Bladet udfylder en meget vigtig rolle ved at bygge bro mellem forskning og resten af samfundet, der kan have svært med at følge med i det hæsblæsende tempo, der præger forskningen i disse år. Bladet burde findes på bibliotekshylderne på alle skoler og gymnasier i Danmark." En folkeskolelærer skrev: "Man skal tage sig tid til at læse det, da dets artikler ikke bare er hardcore faktuelt stof lidt i lighed med Illustreret Videnskab, men dybt forklarende til detaljen og inderlig præcis i tekst og grafik. Bladet kræver læserens fulde opmærksomhed". Bladets artikler har henvisninger til kilder og baggrundsstof samt supplerende spørgsmål/svar på www.bionyt.dk. Oprettelse: December 1980. Udgiver: Foreningen af Yngre Biologer og Biologisk Forum. Ansvarshavende redaktør: biolog (cand.scient. Kbh.Univ.) og bibliotekar Ole Terney. Ekspedition: BioNyt Videnskabens Verden. Kirkehældevej 27, DK-4945 Femø. Tlf. og sms-besked til mobil: 21729908. :bionyt@gmail.comIndex til alle artikler kan findes på www.bionyt.dk. : http://www.bionyt.dk.Antal numre pr år: Online og varierende antal trykte blade (vil i stigende grad gå over til online-udgivelser), oprindelig blev der udgivet ca. 4 trykte blade på 32 sider, undertiden færre og større blade - samt artikler og supplerende information på internettet. Priser: 485 kr/år (institutioner 585 kr/år, studerende 385 kr/år, pensionister 375 kr/år). ISBN: 87-88769-09-7 (ISSN 1904-2132 (tidligere ISSN-nr: 0107-4415)). Tilskud: Tipsmidlerne (via Undervisningsministeriet). Abonnement kan tegnes her: http://bionyt.dk/ny-abon/

BioNyt Videnskabens Verden (bionyt.dk)

Kirkehældevej 27

4945 Femø

Tlf: 21 72 99 08

Yderligere information: Hjemmeside