92-gruppen

92-gruppen er en koalition af 21 danske miljø- og udviklingsorganisationer, som arbejder aktivt med Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling i 2002 i Johannesburg, som er FNs opfølgning på Rio-konferencen i 1992.

92-gruppen

Borgergade 14

1300 København K

Tlf: 77 31 00 06

Yderligere information: Hjemmeside