Dansk Botanisk Forening - Jyllandskreds

Formål:at fremme interessen for botanik, herunder at udforske og bevare den danske flora. Dette formål søges opfyldt ved en lang række forskellige aktiviteter, som omfatter foredrag, ekskursioner og symposier samt udgivelse af tidsskriftet URT

Dansk Botanisk Forening - Jyllandskreds

Fmd. Erik Hammer, Bragesvej 23

8230 Åbyhøj

Tlf: 86 15 53 41

Yderligere information: Hjemmeside