Strandens Forsamlingshus

Forsamlingshuset drives af Foreningen Strandens Forsamlingshus, hvis formål er: At drive forsamlingshuset efter overenskomst med Brøndby Kommune. At sørge for afholdelse af foredrag, musikalsk underholdning, arrangementer af kulturel art, film bankospil m.m. Mod en rimelig lejeafgift at skaffe egnens foreninger og sluttede private selskaber passende lokaler til brug ved festligheder, møder, generalforsamlinger og andre sammenkomster

Strandens Forsamlingshus

Strandskolevej 296

2660 Brøndby Strand

Tlf: 27 40 70 44

Yderligere information: Hjemmeside