Danmarks Naturfredningsforening - lokalkomite Brøndby

Formand: Bent Kjærgaard Balle-Petersen, Åparken 33, 2605 Brøndby . Hvert år arrangerer Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomiteer mere end 1000 ture og arrangementer. Alle medlemmer og deres familier kan deltage på turene, uanset hvor de bor. Også ikke-medlemmer er velkomne, så de kan blive indspireret til at blive medlem.

Danmarks Naturfredningsforening - lokalkomite Brøndby

v/Bent Kjærgaard Balle-Petersen, Åparken 33

2605 Brøndby

Tlf: 43 96 54 32