Netværkskredsen "De kræftramte"

Netværkskredsen er et åbent-hus tilbud - på tværs af de forskellige kræftsygdomme - til mennesker, som lever med en kræftdiagnose og mennesker, som på anden måde er berørt af kræft som pårørende eller efterladt. Netværkskredsen henvender sig til voksne enlige, par og efterladte. Her kan du mødes og tale med andre i en lignende situation. Formålet er at: Genvinde tilliden til livet. Udvikle og igangsætte nye rehabiliteringstilbud. Støtte hinanden, så vi får et hverdagsliv med størst mulig kvalitet og aktivitet. Lære af hinanden, så man igen indgår i sociale relationer og evt. et arbejdsliv

Netværkskredsen "De kræftramte"

Brøndbyvestervej 137

2605 Brøndby

Yderligere information: Hjemmeside
Åbningstider:

Åbent: Mødested i Café Glenten

Entré: Fri entré