Fløng-Hedehusene Idræt - Kondi

Mødested: Klubhuset (den gamle pedelbolig ved siden af svømmehallen) på Fløng Skole

Fløng-Hedehusene Idræt - Kondi

Adresse: Se hjemmeside!

2640 Hedehusene

Yderligere information: Hjemmeside