Gl. Vor Frue Kirke

Treskibet frådstenskirke fra slutningen af 1000-tallet, med senere skalmur af tegl. I 1160 blev der syd for kirken opført et cistercienser-nonnekloster. I 1177 blev Absalons slægtning, helgeninden Margrethe af højelse, begravet i kirken, og gennem hele middelalderen var kirke og kloster med velstående. Efter reformationen i 1536 blev klostret nedlagt. Omkring år 1600 blev klosterbygningerne og den østre halvdel af kirken revet ned. Derefter blev den bevarede del af kirke indrettet som sognekirke for Vor Frue sogn syd for Roskilde. Smukt kirkeinventar fra 1600-tallet.

Gl. Vor Frue Kirke

Fruegade 2

4000 Roskilde

Tlf: 46 35 16 24

Yderligere information: Hjemmeside
Åbningstider:

Åbent: 15/6-15/8: Man-fre kl. 12-14