Midtsjællands Frøavlerforening

En forening for markfrøproducerende landmænd. Medlemmer af Midtsjællands Frøavlerforening er samtidig medlem af De Samvirkende Danske Frøavlere. Kontingent hertil pr. år er 500 kr. Medlemsbaldet Dansk Frøavl udgives månedligt. De Samvirkende Danske Frøavlere yder vederlagtfrit konsulentbistand.

Midtsjællands Frøavlerforening

4100 Ringsted

Tlf: 57561700