Østbirk Præstegård

Kirkekontoret, der er beliggende i Østbirk Præstegård, betjener borgere fra Østbirk, Yding, Grædstrup og Sdr. Vissing sogne. Kordegn Linda Vestergaard kan træffes på kontoret

Østbirk Præstegård

Præstemarken 2

8752 Østbirk

Tlf: 75781039

Yderligere information: Hjemmeside