Frederikssund Marineforening

Marineforeningen er en upolitisk, men forsvarspositiv forening, med hovedvægten lagt på vort maritime forsvar

Frederikssund Marineforening

Pedersholm, Roskildevej 161

3600 Frederikssund

Yderligere information: Hjemmeside