Sydvestjysk Landboforening

Sydvestjysk Landboforening er en medlemsforening for lokale landmænd. Foreningen udøver sin rådgivningsaktivitet gennem Jysk Landbrugsrådgivning

Sydvestjysk Landboforening

John Tranums Vej 25

6705 Esbjerg Ø

Tlf: 7660 2100

Yderligere information: Hjemmeside