Danmarks Naturfredningsforening, Hedensted

DN lokalkomité for Hedensted. Vi arrangerer lokale naturture. Naturen skal opleves. Vi kommer med forslag til regionplan, kommuneplan m.v. Vi deltager aktivt i kommunen og amtets planlægning. Vi er naturens og miljøets "vagthunde"

Danmarks Naturfredningsforening, Hedensted

Fmd. Martin Fritzner, Korning

8700 Horsens

Tlf: 75 89 27 11

Yderligere information: Hjemmeside