Bringstrup Menighedsråd

Understøtte det folkekirkelige liv i sognet. Forvalte tildelte kirkelige midler, udfylde pålagte opgaver ihht. Menighedsrådsloven og Retsregler f. menighedsrådsmedl. Samarbejde m. sognepræst, kirkens ansatte og de øvrige menighedsråd i pastoratet

Bringstrup Menighedsråd

Nordbjergvej 5, Ørslevunderskov

4100 Ringsted

Tlf: 57617412