Ringsted Sportsfiskerforening

Søfiskeri i Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø. Derudover junioraktiviteter, kyst-, hav-, og medearrangementer og et aktivt pensionistudvalg. Alle kan blive medlem, dog børn under 12 år kun i forbindelse med familiemedlemsskab. Medlemsbaldet 'FEJLHUGGET', udkommer 4 gange om året til medlemmerne. Robåde i Haraldsted og Gyrstinge Sø, samt et klubhus til medlemmernes rådighed.

Ringsted Sportsfiskerforening

v/ Søren Rath, Fluebæksvej 96

4100 Ringsted

Yderligere information: Hjemmeside