Bringstrup-Sigersted Lokalråd

Det er lokalrådets opgave at varetage fælles interesser for beboerne i Bringstrup-Sigersted sogne, inklusive det til enhver tid værende skoledistrikt. Rådet er ikke partipolitisk. Rådet arrangerer en række kulturelle aktiviteter

Bringstrup-Sigersted Lokalråd

Bringstrupvej 77, Bringstrup

4100 Ringsted

Tlf: 57670720