Gyrstinge Menighedsråd

Understøtte det folkekirkelige liv i sognet, udfylde opgaver ihht Menighedsrådsloven og Retsregler f.Menighedsrådsmedl., forvalte kirkelige midler. Samarbejde m. sognepræst, kirkens ansatte og de øvrige menighedsråd i Bringstrup-Sigerst.-Gy. pastorat

Gyrstinge Menighedsråd

Gyrstinge Bygade 49, Ruhedal, Gyrstinge

4100 Ringsted

Tlf: 57845380