Det Konservative Folkeparti i Ringsted

Foreningen har til formål at være samlingssted for konservative vælgere i Ringsted Kommune, at forestå udbredelsen af konservativ politik og gennem sit arbejde at medvirke til udformning af partiets politik. Indmeldelse i Den Konservative Vælgerforening i Ringsted Kommune kan ske ved henvendelse til formand eller kasserer. Medlemsblad: C-nyt - medlemsorientering fra Den Konservative Vælgerforening i Ringsted Kommune

Det Konservative Folkeparti i Ringsted

Fluebæksvej 76 b

4100 Ringsted

Tlf: 57612268/20961183