Benløse Menighedsråd

Kirkekoncerter. Foredragsmøder. Studiekredse. Sangcafe. Udflugter. Menighedsrådets mødet annonceres i kirkebladet og i Dagbladet. Menighedsrådsmøderne er offentlige

Benløse Menighedsråd

Den gamle skole, Benløse By 43

4100 Ringsted

Tlf: 21 20 10 32

Yderligere information: Hjemmeside