Sct. Georgs Gildet i Ringsted

Sct. Georgs Gildet er en international sammenslutning af tidligere spejdere, som har valgt i fælleskab

- at arbejde med personlig udvikling

- at støtte spejderarbejde (uniformerede korps)

- at medvirke til humanitære opgaver

- at hjælpe ved andre samfundsopgaver

I Sct. Georgs Gilderne kan som gildebrødre optages personer der

- er fyldt 21 år

- er aktive spillere eller

- har vist interesse for spejder- og gildebevægelsen eller

- som vil gå ind for gildebevægelsens idégrundlag og formål.

Kontakt Gildemesteren.

Mødested: Spejderhuset, Teglovnsvej.

Sct. Georgs Gildet i Ringsted

v/Gildemester Ebbe Benn Hansen, Bakkegårdsvej 17

4173 Fjenneslev

Tlf: 40326285

Yderligere information: Hjemmeside
Åbningstider:

Åbent: Mødedag: Den første mandag i hver måned.