Foreningen NORDEN i Ringsted

Formål: Gennem foredragsvirksomhed, venskabsbesøg med Ringsteds venskabsbyer at fastholde og udbrede kendskabet til nordisk fællesskab og samhørighed

Foreningen NORDEN i Ringsted

Hellehuse 29

4174 Jystrup Midtsj

Tlf: 57528812

Yderligere information: Hjemmeside