Grænseforeningen for Ringsted og omegn

Grænseforeningens formål er at støtte danskheden i grænselandet særligt syd for grænsen, og udbrede kendskabet til grænselandets forhold. Der er foredrag i løbet af året samt en årlig tur til Lyksborg - venskabsforbindelsen. Alle kan være medlem, i dag er der 116 medlemmer i Ringsted. Landsdækkende medlemsblad 'Grænsen'. Udkommer 4 gange årligt.

Grænseforeningen for Ringsted og omegn

Fmd. Svend Ole Andersen, Høedvej 59

4174 Jystrup Midtsj

Tlf: 5752 8458

Yderligere information: Hjemmeside