Sigersted Menighedsråd

Understøtte det folkekirkelige liv i sognet. Forvalte tildelte kirkelige midler, udfylde pålagte opgaver i hht. Menighedsrådsloven og Retsregler for Menighedsrådsmedl. Samarbejde m. sognepræst, kirkens ansatte og de øvrige menighedsråd i Pastoratet

Sigersted Menighedsråd

Sigerstedvej 74, Sigersted

4100 Ringsted

Tlf: 57617147