Grundejerforeningen Kildemarken

Foreningens formål er at varetage beboernes interesser i forbindelse med fælles anliggender samt at udøve påtaleret for de, for området tinglyste deklarationer, og repræsentere medlemmerne overfor myndighederne i fællesanliggender. De til enhver tid værende ejere af ejendomme indenfor området af lokalplan 17-1 har ret og pligt til at være medlem af foreningen. Medlemsbladet Info-nyt, udkommer efter behov 2-3 gange årligt, herunder i forbindelse med generalforsamlingen i marts. Bemærkninger: Ejendomsskifte bedes meddelt til kassereren (hensch@paradis.dk)

Grundejerforeningen Kildemarken

Kildemarken 117

4100 Ringsted

Tlf: 40 93 17 51

Yderligere information: Hjemmeside