Landbrugsrådgivning Øst, Sjællandske Familielandbrug

Familielandbruget er en 100 år gammel forening der varetager landdistriktsbefokningens interesser under mottoet: "det gode liv på landet". Foreningen udfører blandt andet sociale og kulturelle arrangementer for by og landbefolkningen

Landbrugsrådgivning Øst, Sjællandske Familielandbrug

Jættevej 50

4100 Ringsted

Tlf: 58583082

Yderligere information: Hjemmeside