Hou Kirke

Hou Kirkedistrikt, Sæby Provsti, Aalborg Stift

Hou Kirke

Strandvejen 149

9370 Hals

Yderligere information: Hjemmeside