Dansk Samling

Dansk Samling blev stiftet i 1936 som en forening, der på et kristent og nationalt grundlag var modvægt til opløsningstendenserne i det danske folk. Dansk Samling var fra begyndelsen i front mod enhver ideologi og alt partivæsen, men deltog dog i 1939 som parti i valgkampen. Først med den tyske besættelse af Danmark i 1940 begyndte mange at se nødvendigheden af Dansk Samling, der vendte sig mod den eftergivende samarbejdspolitik og efterhånden blev en af de bærende kræfter i kampen mod besættelsesmagten. I 1943 valgtes Dansk Samling med tre mandater ind i folketinget som det eneste parti, der var imod Scavenius' samarbejdspolitik. Dansk Samling blev også repræsenteret i Frihedsrådet og efterfølgende med to ministre i Befrielsesregeringen. Efter besættelsens ophør var et af de varmeste politiske emner spørgsmålet om Sydslesvigs tilbagevenden til Danmark, og Dansk Samling arbejdede ihærdigt for dette mål. Dansk Samling har ikke været repræsenteret i folketinget siden 1947, men virker nu som før som en politisk forening, der med frihed, sandhed og ret som ledestjerner ønsker samling om alt, hvad der er dansk. Siden begyndelsen af 1960'erne har modstanden mod det europæiske unionsprojekt været Dansk Samlings mærkesag. Dansk Samling var således imod indmeldelsen i det såkaldte Fællesmarked i 1972 såvel som mod den nu foreløbigt skrinlagte EU-forfatning. Desuden ser Dansk Samling med bekymring på den omfattende indvandring og er imod omdannelsen af Danmark til et multietnisk samfund

Dansk Samling

v/ Adam Wagner, Nedergårdsvej 8

5953 Tranekær

Tlf: 62 59 16 58

Yderligere information: Hjemmeside