Slotsbryggen

Byudviklingsområde omkring Tingsted Å's udløb i Guldborgsund (Strandboulevarden). Syd for åen lå Nykøbing Slot, hvoraf den fredede ruin af fangetårnet nu er det eneste synlige tegn.

Slotsbryggen

Strandboulevarden

4800 Nykøbing F

Yderligere information: Hjemmeside