Dansk Træplejeforening

Dansk Træplejeforening (DTF), er en selvstændig interesseforening, tilknyttet International Society af Arboriculture (ISA). Foreningens medlemmer arbejder professionelt med by- , gade- og vejtræer, træer i parker, haver, kirkegårde samt træer i det åbne landskab.

Dansk Træplejeforening varetager sammen med Skovskolen certificeringen af "European Tree Workers" (ETW certificering) i Danmark

Dansk Træplejeforening

Vejenbrødvej 74

2980 Kokkedal

Tlf: 4914 0802

Yderligere information: Hjemmeside