Atelier Baghusene

Naboerne Anette Moisen og Lise Lotte Helm, med hver deres atelier. Begge er malere og medl. af DBF. Naboskabet til trods er deres billedudtryk meget forskellige

Atelier Baghusene

Bethesdavej 69 og 71

8200 Aarhus N

Tlf: 8621 0520