Bølling Sø

Bølling Sø er et naturområde ved vandskellet på den jyske højderyg på grænsen mellem Ikast-Brande og Silkeborg kommuner ved Engesvang

Her har Skov- og Naturstyrelsen etableret en sø på ca. 360 ha omgivet af ca. 475 ha marker, enge, overdrev og krat. Den nye sø er etableret i en stor lavning i landskabet, hvor resterne af den oprindelige Bølling Sø lå, indtil den blev afvandet i 1870-erne

Bølling Sø

Bølling Sø

7442 Engesvang

Yderligere information: Hjemmeside