Købelev Kulturcenter

Købelev Kulturcenter er en kommunal institution i Ravnsborg kommune, oprettet i den tidligere Købelev Centralskole. Kulturcentret skal danne ramme om de aktiviteter, som beboerne i området måtte ønske, dog ikke private sammenkomster. Blandt Kulturcenterets brugere er Købelev Idrætsforening, Købelev Pensionistforening, Købelev Beboerforening, Købelev Ungdomsskoleklub og Ravnsborg Lokalhistoriske Arkiv

Købelev Kulturcenter

Provstegårdsvej 26, Købelev

4900 Nakskov

Tlf: 5493 2058