Furesø Museer, Lokal- og stadsarkivet i Farum

Stadsarkivet indsamler og opbevarer Furesø Kommunes papirer, journalsager, planer, tegninger, elektroniske arkivalier, fotos m.m., der fortæller om den historiske udvikling i Furesø Kommune.

Vi betjener forvaltningerne i det omfang, de har behov for at se ældre sager - og vi stiller tilgængeligt materiale til rådighed for forskere, kommunens borgere og andre interesserede på arkivets læsesal.
Furesø Stadsarkiv indeholder arkiver fra både Farum og Værløse kommuner.

Furesø Museer, Lokal- og stadsarkivet i Farum

Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3

3520 Farum

Tlf: 77 43 43 56

Yderligere information: Hjemmeside
Åbningstider:

Åbent: Man-tor 11-16