Ældre Sagen, Hammel

Lokalafdeling af Ældre Sagen, der er en landsforening, baseret på frivillige kræfter og engagement. Vi arbejder for, at alle voksne, uanset alde, skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet. På hjemmesiden kan du løse mere om Ældre Sagen - og eventuelt melde dig til! Se også vore facebook: aeldresagen.hammel

Ældre Sagen, Hammel

Fmd. Ellen Clausen, Langagervej 14

8450 Hammel

Tlf: 21 64 99 57

Yderligere information: Hjemmeside