Sognesamvirket for Asperup og Roerslev sogne

Sognesamvirket er en paraplyorganisation for foreninger og institutioner i Asperup og Roerslev sogne

Sognesamvirket for Asperup og Roerslev sogne

Byvejen 29, Båring

5466 Asperup

Tlf: 64481923