Museumsforeningen for Læsø

Museumsforeningen for Læsø Foreningens formål: Foreningens formål er at udbrede forståelsen og interessen for de natur- og kulturhistoriske værdier på Læsø. Foreningen virker som støttekreds for Læsø Museum og er repræsenteret i museets bestyrelse ved 3 medlemmer

Museumsforeningen for Læsø

Fmd. Kay Johannsen, Plantagevej 1, Vesterø Havn

9940 Læsø

Tlf: 9849 9605

Yderligere information: Hjemmeside