Hørsholm Sølaug

Hørsholm er en af Danmarks mest sørige kommuner. Der findes ca. 330 større eller mindre søer i kommunen, hvoraf 150 ligger i byzonen øst for Helsingør Motorvej. Søerne giver kommunen et helt specielt præg og bidrager i høj grad til områdets flora og fauna - og dermed også til dets naturskønhed. Men Hørsholms søer er ikke kun smukke, de er også sårbare. De bliver let forurenede af såvel naturlige som menneskeskabte årsager. Derfor er det vigtigt, at der værnes om dem. Alle søer over 100 m2 er fredet og omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. At værne om sø-miljøerne er en opgave, som kommunens borgere individuelt og kollektivt kan og bør medvirke aktivt i. Mange husstande i Hørsholm har direkte udsigt til eller ligger kun få minutters gang fra et sø-landskab. Flertallet af de 150 søer i byzonen ejes af det offentlige, men cirka en fjerdedel af dem er helt eller delvist privatejede. På den baggrund stiftede en gruppe Hørsholm borgere i juni 2006 et Sølaug, der har til formål at højne søernes miljøstandard og skabe et bæredygtigt vandmiljø i området, blandt andet ved at formidle viden og erfaringer om vedligeholdelse af søer, og ved -- i samarbejde med andre interessenter -- at fremsætte forslag til forbedring af miljøet omkring søer og vandløb i kommunen

Hørsholm Sølaug

Fmd. Hans Chr. Alsted, Kløvervang 22 B

2970 Hørsholm

Tlf: 4586 2992

Yderligere information: Hjemmeside