Den levende Middelalder

Kulturhistorisk forening der arrangerer Middelalderdage på Vitskøl Kloster, hvert år som start på skolernes efterårsferie

Den levende Middelalder

Fmd. Bo Jacobsen, Kristiansmindevej 10

9670 Løgstør

Tlf: 9966 8506

Yderligere information: Hjemmeside