Slagelse Motionsklub

Slagelse Motionsklub har klubhus i Slagelse Lystskov ved Arnehavehus.
Her har også Orienterings Clubben Slagelse (OCS) lokaler

Slagelse Motionsklub

Skovvej 85

4200 Slagelse

Yderligere information: Hjemmeside