Hastruptoften

Hastruptoften er Ole Bak og Mette-Kirstine Baks fælles værksted. Nogle gange om året åbnes værkstedet for udtillinger med kendte og ukendte danske kunstnere

Hastruptoften

Hastruptoften 15

8530 Hjortshøj

Tlf: 8622 3739

Yderligere information: Hjemmeside