SIND Vejle lokalafdeling

SIND Vejle er lokalafdeling af SIND & arbejder for at skabe forståelse og tolerance for sindslidende og deres pårørende. SIND arbejder for trivsel, forebyggelse og rehabilitering. Vi afholder SIND klub i Værestedet Husets lokaler den sidste lørdag i måneden. SIND blev oprettet i 1960. Vi har også lokale uddannede bisiddere, der kan tage med til møder. Blandt andet ved statusmøder i psykiatrien. Bisiddere i SIND har tavshedspligt & alle har afleveret en børneattest. Brug af bisiddere fra SIND er gratis

SIND Vejle lokalafdeling

Fmd. Flemming Leer Jakobsen, Mindegade 26, st. tv.

7100 Vejle

Tlf: 20 18 82 64

Yderligere information: Hjemmeside