Vestvolden - Hvidovre

Vestvolden (Vestenceinten) er en del af Københavns befæstning bygget i 1888-92 som et ca. 14 km langt voldanlæg vest for København, strækkende sig fra Køge Bugt i syd til Utterslev Mose i nord. Det ligger i flere kommuner: Københavns Kommune, Brøndby Kommune, Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune.
Der er gang- og cykelsti langs hele voldanlægget, der nu er tilgængeligt som rekreativt område. Undervejs ses de tidligere batterier, magasiner og betonbunkers af hvilke en del idag er renoverede

I Hvidovre er der adgang til Vestvolden fra enden af Avedøre Tværvej

Vestvolden - Hvidovre

Avedøre Tværvej 136 A

2650 Hvidovre

Yderligere information: Hjemmeside