Nyreforeningen, kreds Østjylland

At varetage kronisk nyresyges, herunder særligt dialysepatienter og nyretransplanteredes interesser. Informations- og rådgivningsvirksomhed om nyresygdommes konsekvenser, varetagelse af medlemmernes interesser i relation hertil

Nyreforeningen, kreds Østjylland

Fmd. Ann Bellis Hansen, Elverdalsvej 12

8270 Højbjerg

Tlf: 8627 2759

Yderligere information: Hjemmeside