Borbjerg Foredragsforening

Borbjerg Foredragsforening, oprettet 1882, er en upolitisk forening og har til formål at afholde foredrag og lignende fælles oplysende og sociale aktiviteter for egnens voksne befolkning

Borbjerg Foredragsforening

v/ Peder Meldgaard, Trabjergvej 9

7500 Holstebro

Tlf: 9746 8238