Magion

Magion - et multicenter i Billund Kommune

Magion danner de fysiske rammer for et idræts- og kulturcenter, Grindsted Bibliotek og Borgerservice, den kommunale genoptræning og den kommunale svømmehal.

Magion

Tinghusgade 15

7200 Grindsted

Yderligere information: Hjemmeside