Foreningen til bevarelse og formidling af natur og kulturmiljøer i de danske skove

Vi er en forening, der de sidste par år har arbejdet på at skaffe midler til at reetablere omkring Baldersbæk.
Baldersbæk er en af københavnerplantagerne. I forbindelse med påbygning i 1910 blev der anlagt en park, som i 1972 blev en del af kyst til kyst stien.
I dag har vi skaffet midler til istandsættelsen, og Hededanmark går igang med oprensning efter den 4. november.
Yderligere spørgsmål kan besvares af bestyrelsesmedlem Ilse Due 27346848

Foreningen til bevarelse og formidling af natur og kulturmiljøer i de danske skove

Galsthovej 15, Starup

7200 Grindsted

Tlf: 2734 6848

Yderligere information: Hjemmeside