Vestparken

Park på gudenådalens bakkeskrænt fra Vestre Bakkevej, ned mod Sjællandsgade. Parken med dens åbne græsarealer omkranset af træer gennemskæres af Parkboulevarden

Vestparken

Parkboulevarden

8920 Randers NV

Yderligere information: Hjemmeside