Museum Mellem Slesvigs Grænser

Museet har til opgave at udbrede kendskabet til grænselandets historie - Slesvigs historie

Museum Mellem Slesvigs Grænser

Pebersmarkvej 4, Rens

6372 Bylderup-Bov

Tlf: 21448845

Yderligere information: Hjemmeside