DH - Danske Handicaporganisationer Hørsholm

DH er en paraplyorganisation som blev stiftet i 1934. De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen over 320.000 medlemmer og dækker alle typer handicap og kronisk syge. DH arbejder centralt på at ændre og forbedre lovgivningen og centrale tiltag med henblik på, at sikre lige muligheder for alle. DH lokalafdelingerne er med til at forbedre forhold i kommunerne, som har direkte konsekvenser for borgerne

DH - Danske Handicaporganisationer Hørsholm

v/ Flemming Sundt, Birkevej 31

2970 Hørsholm

Tlf: 45861707

Yderligere information: Hjemmeside